Menu
 

Topic:

Rugzakje zal verdwijnen

Nimmie  schreef op: 26-01-2012 18:46:22
hey meiden..

Ik las net in de prima ouders blad dat de rugzakje zal gaan verdwijnen wegens bezuinigingen.

Er is veel onrust en discussie.
Allereerst vanwege de bezuiniging van 300 miljoen euro, die vanaf aug 2013 stapsgewijs wordt doorgevoerd.

Veel onderwijsgevenden vragen zich af hoe zij passend onderwijs moeten realiseren.


vanaf 1 aug 2013 zullen de scholen een zorgplicht krijgen.
Zij moeten ervoor zorgen dat elk kind extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek krijgt.
Ouders hoeven dan niet langer zelf op zoek.
Als de school waar ouders hun kind aanmelden zelf geen passend aanbod heeft, dan moet deze opzoek naar een plek elders.
Komen de ouders er niet aan uit met school, dan kunnen zij een mediation gebruik maken.

Bezuinigingen

de bezuinigingen op passend onderwijs zijn uitgesteld tot 2013, maar zullen grote gevolgen hebben.
Zo moeten speciale scholen 10% van hun eigen budget inleveren en worden regionale expertise centra voor onderwijs aan kinderen met een handicap afgeschaft.

Ingrijpend is ook de halvering van het geld voor ambulant begeleiders, mensen die vanuit het speciaal onderwijs reguliere scholen helpen bij het goed onderwijzen van zorg leerlingen.

Meer info www.50tien.nl > rugzak; www.balansdigitaal.nl > passend onderwijs


misschien wel interessant voor ouders die momenteel een rugzak hebben
 
Quote
Navigatie
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Dani  schreef op: 26-01-2012 18:50:51
mijn meiske zit op een speciale school , hoop dat daar niet te veel veranderd....
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Nimmie  schreef op: 26-01-2012 18:58:57
daisy heeft geen rugzakje
ze word nu al apart begeleid door de juf..
maar goed ze heeft ookal dr handen vol aan de groep zelf..

ben benieuwd hoe alles gaat lopen!
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 19:11:39
Juffen hebben geen eens tijd om een mandarijntje te pellen of de veters te strikken. Laat staan dit "soort" kinderen begeleiden. Ook zijn zij daar niet voor opgeleid. De klassen zijn veel te groot.

Wanneer je scholen wilt verplichten passend onderwijs aan te bieden. Dan moet hier extra geld voor beschikbaar komen.

Stan moet ik nu ergens gaan inschrijven. Hij zit op een KDC tussen autische kinderen, down enz enz. Hij is leerbaar en 1 van de betere van de klas. Wij als ouders vinden dit eigenlijk geen plek waar hij na zijn vierde verjaardag kan blijven.
Waar moet hij dan heen ? Normaal onderwijs zal enorm lastig worden. Omdat leraren helemaal geen tijd voor hem hebben. De klassen zijn ook veel te groot.

Sneu voor mijn kind.Maar wat denk je van alle "normale" kinderen ?

Levi zit op een cluster 2 school. Wij vonden sowieso het rugzakje al weinig voorstellen . Cluster 2 onderwijs of rugzakje (anderhalf uur per week) is niet te vergelijken. Het kan wel net een extraatje zijn...

 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Nimmie  schreef op: 26-01-2012 19:17:02
precies..

ik kreeg het Prima Ouders blad vandaag.. en stuitte op dit onderwerp!!..

echt gewoon erg dat ze echt op de kinderen willen gaan bezuinigen! straks ontwikkelen ze alleen nog maar achterstanden en of zitten ze thuis nog in de school boeken omdat ze dan bergen huiswerk mee krijgen!!..

tis echt van het zotte gewoon..

groepen worden idd ook steeds groter.
daisy zit in een klas met 21 leerlingen juf doet alles alleen..

en dan neemt ze daisy nog even apart zodra er een stagiaire is.

juf van daisy word 61
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Minnie Mouse  schreef op: 26-01-2012 19:20:50
Onze zoon ( asperger) heeft ook net een rugzakje per dit schooljaar gekregen.Normaal was dit altijd voor 4 jaar, maar nu voor 2 jaar.
Mij is wel verteld dat hij er nu eentje heeft en deze niet meer wordt afgepakt voor 2 jaar. Maar na 2 jaar zal het weer opnieuw aangevraagd moeten worden.
Over 2 weken hebbenwe weer gesprek ben benieuwd.
Onze zoon zit op een " gewone" basisschool e heeft een speciale plek in de klas ook een aantal aanpassingen ( hoofdtelefoon,pictoreeks etc.)
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 19:24:12
Onderwijs moet leuk zijn! Hoeveel kinderen vallen niet uit ? Dat zal een nog groter probleem worden.
Wel vind ik het goed dat zij naar de mogelijkheden kijken om te bezuinigen... Alleen moet je dit wel juist en goed invullen.

Als ik zie hoeveel plezier en lol onze Levi op school maakt. Elk kind verdiend dat! Maak onderwijs leuk!

Hij zou een contact stoornis hebben! Hij heeft geen contact stoornis. Hij kun je zonder taal contact met andere maken ?

De groepen zijn veel te groot. Kinderen moeten tegenwoordig heel veel. En de zwakkere vallen hierdoor nog meer op.
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 19:25:22
Levi heeft een indicatie voor 3 jaar gekregen.

Stan zal er buiten vallen... Scholen moeten zelfs bedliggende kinderen gaan aannemen. Hier zijn de lokalen niet eens opgemaakt.
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 19:29:09
Deze veranderingen zijn helaas niet nieuw en zaten al 2 jaar ofzo in de koker.
Er zijn niet voor niets al behoorlijk wat protestacties geweest.
Vanaf 2012 stromen kinderen die spec onderwijs nodig hebben ook niet meer in spec onderwijs in maar moet er ruimte gemaakt worden in regulier onderwijs.
Onderwijs waar nog steeds meer en meer gekort word.
Alle kinderen worden hier de dupe van.
Stel je voor een klas van 28 kinderen waarvan 4 met adhd, 2 met asperger, 2 pdd nossers, ook die andere 20 zonder etiket gaan hier onder lijden. en de andere 8 vallen ook tussen wal en schip.
Mijn zoon heeft adhd maar zou in klas van 28 compleeeeet overprikkeld raken.En dan de werkdruk van de leerkrachten die al enorm hoog is.
Nu hebben wij de mazzel dat hij al op spec onderwijs zit en daarin verandert gelukkig niets maar voor heel veel ouders die nu met dit bijltje hakken wel.

Maar hee laten we vooral miljoenen pompen in drugsboten, kunstaankopen,ontwikkelingshulp,logoos die vernieuwd moeten worden van 1 of andere overheidstoestand terwijl het oude prima is,vooral geld steken in beter leven in bajessen met allerlei projecten.
je kan verdikke beter crimineel zijn in dit land maar onze jeugd die de toekomst zou moeten hebben mag het uitzoeken.
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 20:13:56
En wat is 300 miljoen?
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 20:15:10
een heleboel geld voor het onderwijs! en ik vraag me af of die 300 miljoen gebruikt word om begrotingstekort aan te vullen of dat dat weer aan andere onzinnige dingen word uitgegeven.
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 20:53:33
even wat extra info.


de LGF (rugzakje) verdwijnt voor cluster 3 (zeer moeilijk lerende/lichamelijk beperkt en/of langdurig zieke kinderen) en cluster 4 (kinderen met psychiatrische problemen of die zeer moeilijk opvoedbaar zijn). Schoolbesturen zijn verplicht om samen te gaan werken. Zo'n samenwerkingsverband krijgt een vast geldbedrag per leerling om de zorg te betalen. Nu gebeurt dat al met de speciaal basisonderwijs scholen. Men gaat er vanuit dat 2% van de 'reguliere' leerlingen naar het SBO gaat. Hiervoor is geld beschikbaar. Gaan er meer kinderen naar het SBO dan betalen de scholen dit verschil. Dit betekent dat er op de reguliere scholen minder geld beschikbaar is en de groepen bijv groter worden of dat er minder extra hulp beschikbaar is. Per 1 aug 2014 zal het geld voor de cluster 3 en 4 scholen (dus niet alleen de leerlingen met rugzakje!, maar ook de leerlingen van de scholen) naar een samenwerkingsverband gaan. Een samenwerkingsverband gaat dit geld verdelen. Een deel zal naar de scholen voor speciaal onderwijs gaan, een ander deel naar de reguliere scholen. De reguliere scholen moeten meer aantonen welke hulp ze nu echt nodig hebben. Daarbij zal er strenger gekeken worden of een kind echt naar een speciale school moet of dat het toch niet terug kan naar een reguliere school met wat extra (minder dure) begeleiding. Los van dit plan heeft de minister ook bedacht om minder geld (de 300 miljoen) hiervoor beschikbaar te stellen. Dit betekent dat bijvoorbeeld dat op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen nu bijv 11 kinderen op een groep zitten en straks bijv. 15 kinderen. Dit lijkt weinig, maar deze kinderen hebben heel veel zorg en aandacht nodig. Voor de kinderen op de reguliere scholen betekent dit ook dat er veel minder geld beschikbaar komt. Ten eerste wordt de ambulant begeleider met de helft gekort. Daarnaast komt het geld niet meer bij de leerling, maar bij het samenwerkingsverband. De school moet de zorg gaan vragen.
Elk samenwerkingsverband mag zijn eigen regels en criteria hanteren. Dit kan betekenen dat een kind met exact dezelfde vraag in het ene dorp meer of geheel andere hulp kan krijgen dan in het andere dorp.
Scholen zijn verplicht een soort basiszorg te bieden. Daarbij kunnen ze zich verder specialiseren in bijv kinderen met downsyndroom of hoogbegaafdheid. Het samenwerkingsverband moet zorgen dat alle scholen samen een compleet aanbod aan zorg biedt. Zo'n samenwerkingsverband heeft ook een zorgplicht. Zij moeten een passende school aan je kind bieden. Nadeel is dat je als ouders straks niet meer zoveel te vertellen hebt. Als school A kan bieden wat jouw kind nodig heeft dan moet jouw kind naar school A, al zitten jouw andere kinderen op school B en zie jij school A helemaal niet zitten. (heb je 3 zorgkinderen, met uiteenlopende zorgvragen.... dan mag je flink gaan fietsen, want ook wordt er gekort op geld voor het leerlingenvervoer...)

Voor cluster 1 (blinden en slechtzienden) en 2 (doven, spraak-taalkinderen en ASS kinderen met communicatie problematiek) verandert het doordat ook hier een bezuiniging wordt doorgevoerd. Ook hier meer kinderen in de klas en de helft van de AB gelden. Zij blijven op zich wel bestaan, maar krijgen een vast gesteld budget. Hier moeten ze het mee doen, ookal hebben ze meer kinderen.
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 20:56:41
Nou idd ! wij geven zoveel geld uit (ook een hoop onzinnig) miljoenen/miljarden.
300 miljoen is heel veel voor het onderwijs.
Dat zoveel kinderen de dupe worden voor maar 300 miljoen. Wat is dat nou ! In vergelijking met alle uitgavens.
Zal die 300 miljoen het verschil maken? Raken wij daarmee uit de crisis. ook niet
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 20:58:03
even voor anoniem van 19.29:

voor jouw zoon verandert er ook een heleboel. Grotere klassen is 1 ding, maar om te bezuinigen zullen ze ook leerlingen sneller terugplaatsen naar het regulier om zo een plekje te creeeren voor een kind wat er nog slechter aan toe is/wat nog meer hulp nodig heeft..

Voor degene die interesse heeft: 9 februari wordt er weer gestaakt!

Verder is Balans heel actief op het stuk dat ouders meer inspraak moeten hebben!
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 20:59:51
Die 300 miljoen zouden al opgelost zijn door het laten vervallen van de prestatiebeurs. Hiermee kunnen sommige leraren extra geld krijgen omdat ze heel goed zijn. Dit betekent een druppel op een gloeiende plaat, waar leerkrachten helemaal niet op zitten te wachten.....
Maar ja ik zit niet in de regering.....
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 21:15:00
Wij hebben straks geen vrije keuze meer.

Bepaalde clusters zijn de afgelopen jaren ook erg gegroeid...
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 21:15:03
Ik heb op school begrepen dat het heel wat voeten in aarde heeft, maarrrrrrr. Dat het vast wel los zal lopen en de kindjes die het ECHT nodig hebben, heus niet in het diepe worden gegooid.

Kirsten zal haar rugzakje wel kwijtraken, maar voor Guus zal er heus wel weer iets anders komen.

We moeten ook deze keer, maar gewoon afwachten
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Monica Mv 2  schreef op: 26-01-2012 21:16:00
hť jee. rotlaptop. Weer niet ingelogd
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 21:17:17
Onderwijs is een recht. Vreselijk!
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Miranda0909  schreef op: 26-01-2012 21:58:16
Ik werk in het speciaal onderwijs en dat er bij ons wel heel veel verandert, alleen onze school moet al gigantisch veel bezuinigen, collega's krijgen ontslag, de groepen worden groter, we hebben nu klassen van zo'n 14 kinderen, het liefst willen we 12 maar dat is niet mogelijk.
De klassen gaan straks alleen maar groeien, en hoe wij dan onderwijs moeten bieden????????

We staan nu over het algemeen met z'n tweeŽn op de groep (als we geluk hebben) maar doordat er mensen ontslagen worden zal de leerkracht ook vaak alleen staan.
En hoe dat moet als de klassen straks uit 20 of meer kinderen bestaan? Ik heb geen idee.

Ik hou mijn hart vast iig, ik vind dit zo erg voor de kinderen vooral
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Nimmie  schreef op: 26-01-2012 22:04:42
daisy zit in een combi klas groep 1/2 21 kids!! juf alleen
vind dat best heavy
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Monica Mv 2  schreef op: 26-01-2012 22:09:27
Ooh lena, vind je dat veel??

Het is tegenwoordig juist weinig 21 kinderen.

Hier is alleen groep 3 "klein".

Voor de rest alle klassen minstens 30 kids!!! En blijkbaar is dat tegenwoordig weer helemaal normaal.
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Nimmie  schreef op: 26-01-2012 22:16:46
nou moon.

de juf is ook al bijna 61 ze doet alles alleen...

vind ik best veel voor iemand die alleen staat hoor..

 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Monica Mv 2  schreef op: 26-01-2012 22:22:46
ja tis toch echt volkomen normaal. En oude kleuterjuffen volgens mij hebben ze ze overal, wij hier wel.

Ik heb enorm respect voor ze. Maar ik denk dat de juffen hier een gat in de lucht sprongen met 21 kids,
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Anoniem  schreef op: 26-01-2012 22:37:51
Hier begonnen zij (groep 0/1/2) met 17 kinderen. Zal uitgroeien naar 24 kinderen.
Ik hoor zelfs klassen van 35 kinderen!
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Tessa_mv2  schreef op: 26-01-2012 22:41:42
Mijn dochter zat in groep 2 in een klas met 31 kinderen!!
Er zijn er toen 30 naar groep 3 gegaan.

Nu in groep 6 zit ze nog met 23 kinderen in de klas.
7 eruit dus, waarvan er 3 naar speciaal onderwijs zijn gegaan. rest is verhuist.

Mijn zoon zit nu met 21 kinderen in groep 3 bij dezelfde juf die bij mijn dochter 30 had.
Ze vind dit zoooooooo luxe en heeft nu veel meer tijd voor elk kind.

21 is hier echt heel weinig!! Het is ook de kleinste klas van de school.
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Satekroket  schreef op: 27-01-2012 14:02:13
Wij wonen niet in Nederland.
Onze dochter zit in de eerste klas, dat is in Nl groep 3 en ze zijn met 11 kinderen.
De regel is hier dat op de lagere school de klas 24 kinderen mag hebben, hierna wordt er gesplitst. Een klas is al een klas vanaf 3 kinderen.
Klassen van meer dan 30 kinderen is echt te veel. Wanneer je kind geen problemen heeft en gewoon goed kan meekomen in het niet zo erg, denk ik. Maar extra aandacht is niet meer zo makkelijk te geven.
 
Quote
RE: Rugzakje zal verdwijnen
Jo  schreef op: 27-01-2012 15:10:17
Onze dochter zit in een klas met 36 kinderen.
De juf is helemaal alleen.
Het is groep 1/2 dus ook nog eens kinderen die hulp nodig hebben bij bv jas dicht doen, veters strikken, naar de wc gaan enz.
Over aan maand gaat de klas splitsen tot de zomervakantie.
Daarna gaat ze naar groep 3/4 ook weer een combiklas.
Deze school is klein en heeft alleen nog maar combiklassen wat ik niet altijd als even prettig ervaar.
In 2013 gaan ze fuseren met een andere basisschool dus dan moet je weer afwachten hoe het dan zal gaan.

Ik heb voor leraren enorm veel rescpect, of dat nu een leraar van groep 1 is of van een middelbare school.

Ik zie het om mee heen, als kinderen wat moeizaam leren gaat er een heel traject aan testen en gesprekken vooraf, voordat er een plan gemaakt wordt, voor een juf of meester allemaal extra werk wat er bij komt.
 
Quote
Navigatie


Reageren op Rugzakje zal verdwijnen
Naam
Bericht