Regels

Algemeen:

- Het forum is voor iedereen toegankelijk, je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat je post, echter kunnen bepaalde topics afgeschermd zijn voor niet geregistreerde bezoekers. Geplaatste berichten worden niet verwijderd.

- Het is mogelijk om een geheel afgesloten topic te starten, waar alleen aangewezen leden in kunnen. Dit kan alleen in overleg met het beheer en zal per topic bekeken worden of dit wel of niet gedaan wordt. Hier zijn wel regels aan verbonden. Zoals dat het absoluut niet toegestaan is over andere leden of topics van het forum te praten. Gebeurt dit wel dan worden deze topics per direct zonder aankondiging openbaar gemaakt en is de gehele inhoud dus zichtbaar voor iedereen.

- Het aanbieden van illegale software op dit forum via berichten en/of pb is ten strengste verboden.

- Het is niet toegestaan om links voor stemmen en/of enquêtes te plaatsen zonder toestemming.

- Links of verwijzingen naar pornografisch gerelateerde onderwerpen zijn niet toegestaan en worden verwijderd.

- Links plaatsen voor goede doelen is toegestaan mits toestemming van een beheerder / moderator.

- Bij het niet nakomen van de regelgeving volgt er een waarschuwing, na herhaling zullen er gepaste maatregelen worden genomen. Dit zal per individu worden bekeken.

- Het is niet toegestaan om links te plaatsen voor reclamedoeleinden.

- Voor andere vragen als enquêtes, gericht aan de leden (onderzoeken e.d.) dient ook eerst toestemming aan het beheer gevraagd te worden. Dit geldt voor ALLE vragen waarvoor de leden benaderd worden.

- Wie niet respectvol reageert in een topic, zal na een waarschuwing worden uitgesloten voor het betreffende topic. Als iemand zich in meerdere topics misdraagt zal er een ban voor minimaal 24 uur volgen, dit zal per situatie bekeken worden.

- Geopende topics worden niet verwijderd. Slechts in enkele gevallen kunnen wij een uitzondering maken. Enkel op verzoek van de topic- opener.

-Het is niet toegestaan een moderator of beheerder die zijn functie uitoefent persoonlijk aan te vallen op het geen dat hij/zij als moderator of beheerder zegt. Hiervoor zal je dan ook voor onbepaalde tijd geen toegang meer tot het forum krijgen.

-Wanneer iemand zich niet respectvol gedraagt in een topic, kan er besloten worden om de persoon in kwestie de toegang voor het betreffende topic te ontzeggen.

-Dubbel of verkeerd geplaatste topics zullen verplaatst of verwijderd worden.

-Het is niet toegestaan om medicijnen aan te bieden op het forum.

-Het is niet toegestaan om op jezelf te reageren onder een andere naam.

-In het fotohoekje is het niet de bedoeling dat er voor iedere foto een nieuw topic geopend wordt.  Eens in de 2 dagen mag er een nieuw topic worden geopend. 

Omgangsvormen:
- Het gebruik van grove taal wordt niet getolereerd, berichten zullen worden verwijderd, c.q. aangepast.
- Andere bezoekers veroordelen vanwege hun geloof, ras, cultuur, geaardheid en/of huidskleur is niet toegestaan.
- Discriminatie wordt doorgegeven aan het meldpunt.

Artikelen en Auteursrechten:
- Er mogen geen gegevens van Mama-life.nl of één van haar onderdelen verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt, d.m.v. copy/paste, digitale opslag en/of andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een beheerder/moderator.

Aansprakelijkheid:
- Mama-life.nl draagt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of wettelijke toelaatbaarheid van een bericht.
- Mama-life.nl aanvaardt in deze geen enkele verantwoordelijkheid.